Midtvejsevaluering offentliggjort under strategien Tidlig Indsats – Livslang EffektDet går generelt godt med at implementere fire forskellige indsatser, der skal styrke den tidlige indsats overfor udsatte børn. Medarbejderne i dagpleje og daginstitutioner er positive over for indsatser, der understøtter systematikken i deres arbejde. Men der er udfordringer med videndeling og med at etablere samarbejde med de mest udsatte familier.


Baggrund

Projektet Tidlig Indsats - Livslang Effekt har til formål at fremme udsatte børns trivsel, udvikling og læring ved at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser. Oxford Research og KORA samarbejder om at evaluere projektets fire forebyggende indsatser til børn i alderen 0-6 år: De Utrolige År Baby, De Utrolige År Småbørn, Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud (VIDA) og Opsporingsmodellen.

 

Formålet med midtvejsevalueringen er først og fremmest at bidrage med viden om, hvilke forhold der kan fremme eller hindre implementeringen af de fire indsatser. Samtidig danner midtvejsevalueringen et fundament for slutevalueringen, der er færdig i slutningen af 2017.

 

Resultater

Midtvejsevalueringen viser, at det overordnet set går godt med implementeringen af de fire indsatser i projekt Tidlig Indsats - Livslang Effekt. Der er generelt god motivation blandt ledere og medarbejdere for at arbejde med indsatserne. 

 

I alle fire indsatser oplever deltagerne desuden, at de har udbytte af at arbejde med den systematik, der knytter sig til indsatserne. De oplever også, at de har udbytte af at arbejde med de værktøjer, der knytter sig til indsatserne - fx trivselsvurderingerne i Opsporingsmodellen og reflektionsværktøjet i VIDA. Evalueringen tyder på, at det er lettere at implementere indsatser med velbeskrevne værktøjer.

 

Men der er også nogle udfordringer. I De Utrolige År-indsatserne Baby og Småbørn har det fx været udfordrende for kommunerne at rekruttere forældre til kurserne, og også i VIDA og opsporingsmodellen kan det være vanskeligt at etablere et samarbejde med de forældre, hvor behovet er størst.

 

Videndeling er et kritisk punkt i alle fire indsatser, da de er baseret på, at der uddannes en eller flere personer, der skal sprede viden. Der er forskellige erfaringer med dette i de fire indsatser. Evalueringen tyder på, at et godt skriftligt materiale kan være effektivt til at understøtte videndeling.

 

Oxford Research og KORA

 

Oxford Research har den overordnede projektledelse og er ansvarlig for projektets implementeringsevaluering. Oxford Research bidrager desuden til effektevalueringen og den økonomiske evaluering

 

KORA er ansvarlig for projektets effektevaluering og projektets økonomiske evaluering. Derudover bidrager KORA til implementeringsevalueringen med særligt fokus på Opsporingsmodellen. Du kan læse mere om KORA her.

 

Du kan også læse mere her om midtvejsevalueringen hos Socialstyrelsen.

 

Kontakt Rikke Lynge Storgaard: Tlf 41286001 mail: rls@oxfordresearch.dk

05-12-2016


 • Mental Sundhed

  Evalueringen af satspuljen "Mental Sundhed"

 • Ny analytiker

  Velkommen il Kirsten Hindsholm

 • Praktikanter

  Velkommen til vores praktikanter

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Jeppe Høst

 • Organistkompetencer

  Nutidens kompetencebehov blandt organister

 • Bedre Integration

  Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Maritim vækst

  Mangel på faglærte truer maritim vækst

 • Tidlig Indsats

  Tidlig Indsats - Livslang Effekt

 • Bevægelseskultur

  En ny undersøgelse af folkeskolernes bevægelseskultur

 • Idræt for udsatte

  Idrætstilbud til socialt udsatte mennesker

 • KEEP

  Midtvejsevaluering af KEEP

 • Delebørn

  Oxford Research skal evaluere samtalegrupper for elever.

 • Potentialer ved IKT

  En analyse af erhvervspotentialer forbundet med ikt i Region Midtjylland

 • Cluster Course 2016

  Cluster Management Course in Denmark in November

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Johan Olivier Secher

 • Digitale borgere

  Har den fællesoffentlige brugertest gjort digitale selvbetjeningsløsninger bedre?

 • Praktikophold

  Spændende praktikophold hos Oxford Research

 • Skilsmissegrupper

  Ny indsats i Ballerup Kommune

 • Cluster Course 2016

  Sign-up for cluster course 2016 now!

 • Integration

  Frivillighed og integration går hånd i hånd

 • Bekæmpelse af vold

  National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

 • Når tilsyn anmeldes

  Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer

 • Team Green

  Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

 • Jobopslag

  Oxford Research søger chefanalytiker

 • Radikalisering

  14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 • Bevægelse i skolen

  Evaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen for Trygfonden og Dansk Skoleidræt

 • Vejledning

  Bedre vejledningsmetoder til folkeskolen

 • Arbejdskraft

  Hvad gør de dygtigste virksomheder?

 • Bymidter under pres

  Oxford Research har udarbejdet et baselinenotat

 • Storrygerpulje

  Midtvejsevaluering af puljen "Forstærket indsats over for storrygere"

 • Grøn omstilling

  Hvordan klarer kommunerne sig på klima-, energi- og transportområdet?

 • Klimatilpasning

  Monitorering af klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen 2016-2018

 • Matchfixing

  Til kamp mod kriminalitet i sport

 • Offshore

  Er efteruddannelsesmulighederne gode nok?

 • Røde Kors

  Røde Kors' frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

 • Collective Impact

  Sociale relationer og det byggede miljø

 • Det er svært!

  Vanens magt er stor.

 • APV-arbejde

  Ny rapport om sygefravær i virksomhedernes APV-arbejde

 • Bymidter under pres

  Dataindsamlingen er i fuld gang

 • Ny efteruddannelse

  Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

 • FinTech

  Oxford Research har hjulpet København med at blive et førende FinTech hub

 • Social kapital

  Røde Kors´ familienetværk styrker social kapital hos udsatte børnefamilier

 • Bymidter under pres

  Oxford Research evaluerer forsøg med nye metoder til byfornyelse

 • Ligestilling

  Ny rapport om internationale erfaringer med køn og ligestilling i forskning

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Kreative erhverv

  En analyse af erhvervspotentialer i de kreative erhverv i Region Midtjylland

 • Mere fred i naturen

  Gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen til inspiration

 • Parcelhuse

  Fremtidens parcelhuskvarterer - forudsætninger, krav og behov

 • Arbejdsmiljø

  Etablering af arbejdsmiljørådgivningsenhed for folkekirken

 • Knowledge-to-action

  Oxford Research afholder gå-hjem-møde

 • OR på Folkemødet

  Kampen for foreningslivet i de udsatte boligområder

 • Sygefravær

  Undesøgelse af inddragelse af sygefravær i APV

 • En attraktiv vare

  Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Ligestilling

  Manglende kønsbalance i forskning kan spænde ben for Danmarks ambitioner

 • Radikalisering

  Ny midtvejsevaluering af indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

 • Folkeskoler

  Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

 • Integration

  DBU inviterer Oxford Research til debat om Fodbold og Integration

 • ”Modelprogram”

  Støtte til velfærdsbyggeri

 • KEEP

  Oxford Research evaluerer KEEP, som er et program målrettet plejefamilier

 • Tidlig Indsats

  Oxford Research evaluerer Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt"

 • Evaluering

  Kultursatsning i Kina 2014/15

 • Integration

  i netværket under civilsamfundet bygger bro

 • Anti-mobbestrategi

  Oxford Research skal evaluere udviklingsprojektet Dropmob

 • Ligestilling

  Oxford Research udvalgt som national korrespondent for EIGE

 • Kriminalforsorgen

  Arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

 • Skolestruktur

  Ny analyse om lærings- og undervisningsmiljø

 • Flexboligordning

  Landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Integrationsindsats

  Civilsamfundet bygger bro i ny strategi

 • OR i aftonbladet

  Forskningsoversigt over islamfobi i Sverige

 • Innovation

  Oxford Research evaluerer de danske innovationscentre

 • Brugerundersøgelse

  Oxford Research har for andet år i træk gennemført en brugerundersøgelse for Kul

 • Forandringsproces

  Intentioner om forandring fører ofte ikke til andet end usikkerhed

 • Netværkssamråd

  Oxford Research har udviklet redskaber til netværkssamråd

 • Forebyggelsespakker

  Arbejdsmiljø på opskrift

 • Effektmåling

  Hvordan omsættes i Evidenspolitikken i praksis?

 • Nordjyske klynger

  Input til den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

 • Nyt Expat Study

  Hvad er expats syn på Danmark?

 • Kreativ vækst

  Oxford Research evaluerer ambitiøse erhvervsudviklingsindsatser

 • Matchfixing studie

  Bekæmpelse af matchfixing i EU

 • headspace

  Nyt rådgivningsinitiativ til sårbare unge

 • Ligestilling

  Oxford Research deltager på konference

 • Unge og uddannelse

  Oxford Research er medforfatter til kronik i Berlingske

 • Praktikant hos os?

  Oxford Research søger praktikanter

 • Industriprojektet

  Unge får indsigt i industrien

 • Maritime Klynge

  Er kompetenceniveauet i den maritime sektor blevet styrket?

 • Familien i fokus

  Kortlægning af forskningsoversigt og familieprogrammer

 • Bekæmp matchfixing

  Oxford Research afleverer anbefalinger til hvordan EU-kommissionen kan bidrage ti

 • Reach Out!

  Oxford Research skal evaluere Reach Out - et projekt om trivsel

 • Ny publikation

  Fleksibel AMO virker

 • Sommerhuse

  Oxford Research er med til at udvikle danske sommerhusområder

 • Rastepladser

  Brugertilfredshedsundersøgelse af ubemandede rastepladser.

 • Digital tinglysning

  Tredje brugerundersøgelse af den digitale tinglysning

 • Expat Study 2014

  Oxford Research opdaterer viden om expats i Danmark

 • Redskaber

  Nyt redskab målrettet kriminalitetstruede unge

 • Succesvirksomheder

  Hvordan kan vi skabe flere nye digitale succesvirksomheder i Danmark?

 • Mental Sundhed

  Oxford Research skal evaluere et satspuljeprojekt om Mental Sundhed og Unge

 • Integration

  Positiv udvikling inden for det frivillige integrationsarbejde

 • Oxford Research

  hjælper Kulturstyrelsen til at blive endnu klogere på sine brugere

 • Evaluering af Barnets ven

  En storesøster/bror-ordning

 • Fritidspasprojekt

  Evaluering af Like my Life

 • Fleksboligordningen

  Oxford Research skal kortlægge og udvikle forslag til synliggørelse af fleksbolig

 • Funktionstømt

  Nyt liv i funktionstømte offentlige bygninger

 • Next EUD

  Oxford skal evaluere fremtidens erhvervsskole

 • Evaluering

  Idrætten som drivkraft i arbejdet med udsatte børn og unge

 • Knowledge-to-action

  Oxford Research sætter mobilisering af viden på dagsordenen

 • Evaluering

  Skaber Eurovisionen blivende vækst?

 • Bosætning

  Lolland-Falster styrker fastholdelsesindsatsen

 • Styr på Sundheden

  Folkeskolerne får hjælp til at implementere daglig bevægelse

 • Arbejdskraft

  Bedre match mellem udbud og efterspørgsel

 • Arbejdsmiljø

  Ny inspiration til forebyggelse

 • Parcelhus

  Nyt projekt skal revitalisere 60'ernes parcelhuskvarter

 • Pendlerbarrierer

  Analyse af pendling over Øresund

 • Kærestevold

  Evaluering af Det Kriminalpræventive Råds hæfte "Kærester slår da ikke".

 • Nordisk Kulturfond

  Oxford Research gennemfører en brugerundersøgelse for Nordisk Kulturfond.

 • Konsortiedannelse

  D. 25. november afholdte Oxford Research et halv-dags seminar om underleverandørn

 • Match-fixing

  Ny analyse fra Oxford Research om forebyggelse af spil-relateret match-fixing

 • Netværksanalyse

  Netværksanalyse af FP7-deltagelse

 • Kulturstyrelsen

  Offentliggørelse af bruger- og interessentanalyse for Kulturstyrelsen

 • Erhvervsuddannelse

  Midtvejsevaluering af Den Regionale Praktikpladsenhed

 • Expats i Danmark

  Danmark skal blive bedre til at tiltrække og fastholde expats

 • Invitation: Seminar

  Deltag i interessant seminar om underleverandørnetværk og konsortiedannelse bland

 • Konsortiedannelse

  Ny praktisk guide viser vejen til succesfuld konsortiedannelse

 • Alles Valg?

  Evaluering af Social- og Integrationsministeriets valgkampagne 'Alles Valg 2013'

 • Transportkorridor

  Benchmark: Øresundsregionen vs. Helsinki-Tallinn

 • headspace

  Oxford Research evaluerer nyt initiativ for sårbare unge

 • Klubfidusen

  Ny trivselsindsats i fodboldklubber

 • Kultur

  Kulturstyrelsen inddrager brugere og interessenter

 • Inspirationskatalog

  til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

 • Evaluering

  Oxford Research holder oplæg på Dansk Evalueringsselskabs årskonference

 • Kortlægning

  Ligestillingsvurdering i offentlige myndigheder

 • H.C. Andersen

  Potentialer og muligheder for at etablering af H.C. Andersen attraktion i Odense.

 • Uddannelsesvalg

  Analyse af unges valg og deres evner til at vælge gennemført blandt elever i 7. k

 • Forskningsoversigt

  Metoder til styrket selvkontrol hos børn og unge

 • Forældrefiduser

  Oxford Research gennemfører i 2013 en pilottest af forældrefiduser

 • ForeningsDanmark

  Oxford Research har siden 2010 evalueret Mangfoldigt Foreningsdanmark

 • Fri for Mobberi

  Evaluering af Mary Fonden og Red Barnets fælles projekt Fri for Mobberi.

 • Børns Vilkår

  Evaluering af Børns Vilkårs bisidderordning

 • Folkekirken

  Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken

 • Ny rapport

  Oxford Research har bidraget til nylig offentliggjort rapport fra Eurofound

 • Byen

  Oxford Research deltager på europæisk fondskonference med bæredygtige byer som te

 • Friluftsliv

  Oxford Research gennemfører en analyse af Tips- og Lottomidler

 • Forandring fryder?!

  Oxford Research udvikler dialogværktøj

 • Efterskolen på job

  Oxford Research skal evaluere "Industriprojektet"

 • To nye rapporter

  er udarbejdet for Ministeriet for Børn og Undervisning

 • Kriminalitet

  Nyt redskab til systematisk vurdering af risiko for kriminalitet hos børn og unge

 • Ekstremisme

  Oxford Research evaluerer et samlet forebyggelseskoncept

 • Expats i SMV'er

  Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter i SMV'er.

 • Danmarks Domstole

  Oxford Research gennemfører i 2013 brugerundersøgelse af Danmarks Domstole

 • Skod det nu

  Tværgående evaluering af satspuljeprojektet "Skod det nu"

 • Arbejdsmiljø

  Oxford Research evaluerer samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder (AMO)

 • Praktikant

  Der er plads til en ekstra praktikant på holdet i efterårssemestret. Læs mere her

 • Tuition fees

  Oxford Researchs studie af betalingsuddannelser i Norden er nu offentliggjort

 • Frivilliges indsats

  Positiv udvikling inden for det frivillige integrationsarbejde

 • Vækstkurve

  Oxford Research beregner effekten af nye investeringer i Odense

 • Expat området

  Oxford Research vinder endnu en opgave på expat området

 • BAR-aktiviteter

  Evalueringsopgave af BAR-aktiviteter

 • STRING Corridor

  Oxford Research gennemfører ny analyse

 • Ligebehandling

  Undersøgelse af ligebehandling af etniske minoritetsunge

 • Fermern Belt

  Analyse af 'business expansion and retention' i Femern Bælt regionen

 • Røde Kors

  Evaluering af den frivillige integrationsindsats

 • Fremtidig søredning

  Analyse angående fremtidig søredning i Danmark

 • Valgkompetencer

  Undersøgelse af unges valgkompetencer

 • Odense Kommune

  Beregning af vækstkurve for Odense Kommune

 • Brugerundersøgelse

  Oxford Research gennemfører igen i 2013 brugerundersøgelser for Vejdirektoratet

 • Nyt liv i bygninger

  Oxford Researchs analyse af nyt liv i funktionstømte offentlige bygninger

 • Dobbeltminoritet

  Oxford Research procesevaluerer projekt om etniske minoriteter med handicap

 • Råd til Livet

  Oxford Research gennemfører evaluering af Råd til Livet for Mary Fonden

 • Filantropi

  Oxford Researchs vicedirektør Henrik Mahncke i Radio 24/7

 • Folkekirken

  Oxford Research undersøger og udvikler det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken

 • Expatviden.dk

  Expatviden.dk er netop blevet lanceret af SFR

 • Trafikinformation

  Undersøgelse af trafikanters kendskab til og anvendelse af trafikinformation

 • Truly Nordic

  Oxford Research ekspanderer - nyt kontor i Finland

 • Kriminalitet

  Forskningsoversigt vedr. metoder der kunne styrke børn og unges selvkontrol

 • Age management

  Analyse af europæiske initiativer for ældre på arbejdsmarkedet

 • Brugerundersøgelse

  Oxford Research gennemfører for femte gang en brugerundersøgelse for Forsvaret

 • Ny evaluering

  Evaluering af kampagnen 'Fremtidens Herregård' for Realdania

 • Sundhedsfremme

  Evaluering af sundhedsfremmeindsats i Greve Kommune

 • Det blå Danmark

  Analyse af kompetencebehovet på det maritime erhvervsområde

 • Studerende i Norden

  Survey af studerendes tilfredshed med Nordic Master Programme

 • IEPEC

  Evaluering af ecodesign direktivet ved IEPEC i Rom

 • Faglærte

  Analyse af internationaliseringens konsekvenser for de faglærte

 • Tosprogede

  Oxford Research har gennemført virkningsevaluering af "Tosprogs-Taskforcen"

 • Matchfixing

  Oxford Research kæmper for troværdig sport

 • Tinglysning

  Brugerundersøgelse af digital tinglysning for Domstolsstyrelsen

 • Bedre boliger

  Evaluering af Grundejernes Investeringsfonds udviklingsaktiviteter

 • Fleksjob

  Oxford Research undersøger virksomheders brug af fleksjobbere

 • Medborgerskab

  Oxford Research evaluerer DUF's projekter om medborgerskab

 • Øresund i balance

  Evaluering af projektet 'Job og Uddannelse i Øresundsregionen'.

 • Klynger i Cairo

  Analytiker Derek Light holdt i medio april 2012 oplæg på klyngekonference i Egypt

 • Byudvikling Odense

  Oxford Research evaluerer international projektkonkurrence indenfor byudvikling

 • Præsentation i Oslo

  Oxford Research præsenterer evaluering af NEPR i denne uge

 • Effektiv filantropi

  Læs vicedirektør Henrik Mahnckes indlæg om effektiv filantropi i Mandag Morgen

 • CSR-partnerskaber

  2+2 giver 5, når forening møder virksomhed

 • Innovationsmiljøer

  Evalueringen af innovationsmiljøerne er netop blevet offentliggjort

 • Forebyggelsesfonden

  Analyse og rådgivning i projekt- og fondsevaluering for Forebyggelsesfonden

 • Nye evalueringer

  To Realdania-kampagner er netop blevet evalueret af Oxford Research

 • Blog om filantropi

  Vicedirektør Henrik Mahncke blogger nu om nyt inden for filantropiens verden

 • Lean Energy Cluster

  Oxford Research kortlægger Lean Energy Cluster for REG X

 • Evaluering af NEPR

  Oxford Research evaluerer det økonomiske tidsskrift 'Nordic Economic Policy Revie

 • Nye praktikanter

  Oxford Research har budt velkommen til fire nye praktikanter

 • Nyt expat-projekt

  Udvikling og facilitering af nyt netværk og videnbank

 • Forebyggelsesfonden

  Første delevaluering af Forebyggelsesfondens projekter er nu offentliggjort

 • Filantropi

  Vicedirektør Henrik Mahncke deltog i P1's tema om filantropiske fonde

 • Segmentering

  Oxford Research foretager segmentanalyse for Vejdirektoratet

 • Digital tinglysning

  Brugerundersøgelse af den digitale tinglysning 2011/2012

 • Outsourcing

  Analyse af omfanget af outsourcing og offshoring i finanssektoren

 • DSB arealer i Århus

  Oxford Research er med i konkurrencen om omdannelsen af DSB arealerne i Aarhus.

 • Forebyggelse

  Københavns Kommune arbejder for en tidlig opsporing af socialt udsatte børn og un

 • Oplæg på konference

  Præsentation den 14. december på Servicestyrelsens og KLs konference

 • Vestas hos LORC

  Vestas rykker ind hos Lindoe Offshore Renewables Centre (LORC)

 • Filantropi

  Via Build-A-Library Foundation støtter Oxford Research skoler i Mexico.

 • Evaluering af EUDP

  EUDP skaber vidensintensive jobs og øger eksporten

 • Prisindstilling

  Projektet "Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge" er blevet indstillet til europæisk pris.

 • Cleantech

  Kortlægning af cleantech-virksomheders behov for test- og demonstrationsfacilitet

 • Bæredytig udvikling

  Præsentation på det 11. europæiske forum for grøn innovation.

 • Frivillighedens dag

  D. 30. september er det Frivillighedens dag. Oxford Research arbejder med flere projekter inden for feltet, mens flere af vores medarbejdere også er friviilige i deres fritid.

 • Publikationer

  En undersøgelse af Nordisk Ministerråds publikationer

 • Faaborg Sygehus

  En analyse af muligheder for at anvende Faaborg Sygehus til uddannelsesformål

 • Velfærdsteknologier

  En scenarieanalyse omkring velfærdsteknologier og deres betydning for erhvervsuddannelserne.

 • Fredericia C

  Oxford Research evaluerer konkurrence om udvikling af ny bydel i Fredericia

 • Trafikken.dk

  Brugerundersøgelse af hjemmesiden trafikken.dk

 • Baltic Cargo Center

  Oxford Research gennemfører en analyse for Fonden for Femern Belt Development

 • Kriminalitet

  Oxford Research leverer konsulentstøtte til projekt om kriminalitetstruede børn og unge

 • Realdania

  Oxford Research skal for anden gang evaluere Realdanias filantropiske strategi. Realdania er en strategisk fond, der igangsætter og støtter projekter inden for det byggede miljø.

 • Vækstplan Lolland

  Oxford research gennemfører for Lolland Kommune en analyse og strategiproces i relation til udarbejdelse af Vækstplan Lolland.

 • Forebyggelse

  Oxford Research har indgået kontrakt med Forebyggelsesfonden om evaluering af fondens støttede projekter frem til 2015

 • Guidelines

  Oxford Research evaluates the Guidelines for the Nordic Council of Ministers' co-operation with Estonia, Latvia, Lithuania and Northwest Russia - 2009-2013

 • Udviklingstendenser

  Oxford Research gennemfører i foråret 2011 et litteraturstudie af langsigtede udviklingstendenser for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

 • Innovationsmiljø

  Forsknings- og Innovationsstyrelsen har valgt Oxford Research til at evaluere innovationsmiljø-programmet.

 • Vejdirektoratet

  Oxford Research gennemfører i perioden 2011-2014 to årlige brugerundersøgelser for Vejdirektoratet.

 • Synlighed

  Oxford Research har i vinteren 2011 undersøgt relevante målgruppers vurdering af Nordisk Ministerråds synlighed og gennemslagskraft i forhold til medierne.

 • Lead Market

  Oxford Research gennemfører i samarbejde med Center for Strategy and Evaluation Service (CSES) i England en evaluering af EU kommissionens Lead Market Initiativ (LMI).

 • FBE 2011-2013

  Oxford Research undersøger bruger- og kundetilfredsheden i FBE 2011-2013

 • Børns Vilkår

  Oxford Research skal frem til juni 2013 evaluerer Børns Vilkårs bisidderkorps

 • Ecodesign

  Oxford Research har netop skrevet kontrakt omkring en stor evaluering af det europæiske Ecodesign Directive.

 • Evaluering af EUDP

  Oxford Research står for evalueringen af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som er et program under Energistyrelsen.

 • Universiteter

  Oxford Research gennemfører en brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

 • Grønne erhverv

  Oxford Research skal frem til 2012 lede en stor undersøgelse af bæredygtig erhvervsudvikling i Nordafrika og Mellemøsten.

 • FremKom 2

  Oxford Research støtter Region Nordjylland i udarbejdelsen af FremKom 2 projektet

 • Nordisk samarbejde

  Oxford Research undersøger den nordiske befolknings holdning til øget nordisk samarbejde

 • NordForsk

  Oxford Research gennemfører evaluering af Nordforsk for Nordisk Ministerråd

 • Climate Day

  D. 25. juni 2010 afholdte Nordisk Ministerråd "Nordic-Chinese Energy & Climate Day" på Expo 2010 i Shanghai, Kina. Oxford Research evaluerer denne dag.

 • Masteruddannelsen

  Oxford Research gennemfører i perioden 2010-2014 evalueringen af Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Ungen for Servicestyrelsen.

 • Digital tinglysning

  Oxford Research gennemfører brugerundersøgelse af digital tinglysning

 • Cleantech

  Oxford Research evaluerer cleantech virksomheders adgang til kapital

 • Expat Study 2010

  Oxford Research og The Copenhagen Post følger aktuelt op på de tidligere undersøgelser af Danmarks styrkepositioner og udviklingsmuligheder som expat-land med Expat Study 2010.

 • iKraft

  Oxford Research evaluerer iKraft

 • Nordic Master

  Oxford Research evaluerer fællesnordiske masterprogrammer - Nordic Master Programme

 • Vidensnetværket

  Oxford Research gennemfører i efteråret 2010 slutevaluering af Vidensnetværket.

 • Bygningskultur 2015

  Oxford Research gennemfører en følgeevaluering af Bygningskultur 2015

 • Markedsplads

  Evaluering af Markedsplads for højtuddannede

 • Expo 2010

  Oxford Research gennemfører i juni måned 2010 to evalueringer for Nordisk Minsterråd på verdensudstillingen Expo 2010 i Shanghai.

 • GTS-institutter

  Oxford Research har gennemført en omfattende brugerundersøgelse af GTS-institutterne.

 • Guide til expats

  Oxford Research har for Dansk Erhverv udarbejdet en guide til udenlandske medarbejdere i Danmark - de såkaldte ekspatrierede (expats).

 • Klyngeudvikling

  Oxford Research faciliterer klyngeudvikling i Estland

 • Offshore Danmark

  Værdikædeanalyse af den danske offshore olie/gas branche for Offshore Center Danmark

 • Statsborger

  Oxford Research evaluerer den norske statsborgerskabslovgivning

 • Dedicera

  Det svenske konsulentfirma Dedicera AB er nu en del af Oxford Gruppen og fusioneres med Oxford Research i Sverige per 1. maj 2010.

 • Frivillighed

  For Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal Oxford Research evaluere det frivillige integrationsarbejde i perioden 2010-2014.

 • Integration

  Oxford Research evaluerer i perioden 2010-2012 tre initiativer under strategien Mangfoldigt Foreningsdanmark for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

 • Projekt CenSec

  Projektet er et initiativ, der skal styrke klyngedannelsen inden for den ellers traditionelt fragmenterede danske forsvars- og sikkerhedsindustri.

 • Sportsintegritet

  Oxford Research er af "The EU Sports Platform" blevet bedt om at lave et studie af integritet indenfor sport.

 • Plan09

  Oxford Research har netop gennemført slutevalueringen af Plan09

 • DI Handel

  Oxford Research gennemfører projektet "Ny vækst i handel" for DI Handel

 • Landdistrikter

  Oxford Research vil for Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet evaluere instituttet og dets forsknings- og formidlingsresultater.

 • COP 15

  Oxford Research gennemfører en evaluering af Nordisk Ministerråds initiativer på COP 15 i december 2009.

 • Vi opruster

  Er du ambitiøs og må det godt være svært? Er du vores nye chefanalytiker?

 • Oxford Alumni

  Fredagsbar, 21 august

Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her