Midtvejsevaluering offentliggjort under strategien Tidlig Indsats – Livslang EffektDet går generelt godt med at implementere fire forskellige indsatser, der skal styrke den tidlige indsats overfor udsatte børn. Medarbejderne i dagpleje og daginstitutioner er positive over for indsatser, der understøtter systematikken i deres arbejde. Men der er udfordringer med videndeling og med at etablere samarbejde med de mest udsatte familier.


Baggrund

Projektet Tidlig Indsats - Livslang Effekt har til formål at fremme udsatte børns trivsel, udvikling og læring ved at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser. Oxford Research og KORA samarbejder om at evaluere projektets fire forebyggende indsatser til børn i alderen 0-6 år: De Utrolige År Baby, De Utrolige År Småbørn, Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud (VIDA) og Opsporingsmodellen.

 

Formålet med midtvejsevalueringen er først og fremmest at bidrage med viden om, hvilke forhold der kan fremme eller hindre implementeringen af de fire indsatser. Samtidig danner midtvejsevalueringen et fundament for slutevalueringen, der er færdig i slutningen af 2017.

 

Resultater

Midtvejsevalueringen viser, at det overordnet set går godt med implementeringen af de fire indsatser i projekt Tidlig Indsats - Livslang Effekt. Der er generelt god motivation blandt ledere og medarbejdere for at arbejde med indsatserne. 

 

I alle fire indsatser oplever deltagerne desuden, at de har udbytte af at arbejde med den systematik, der knytter sig til indsatserne. De oplever også, at de har udbytte af at arbejde med de værktøjer, der knytter sig til indsatserne - fx trivselsvurderingerne i Opsporingsmodellen og reflektionsværktøjet i VIDA. Evalueringen tyder på, at det er lettere at implementere indsatser med velbeskrevne værktøjer.

 

Men der er også nogle udfordringer. I De Utrolige År-indsatserne Baby og Småbørn har det fx været udfordrende for kommunerne at rekruttere forældre til kurserne, og også i VIDA og opsporingsmodellen kan det være vanskeligt at etablere et samarbejde med de forældre, hvor behovet er størst.

 

Videndeling er et kritisk punkt i alle fire indsatser, da de er baseret på, at der uddannes en eller flere personer, der skal sprede viden. Der er forskellige erfaringer med dette i de fire indsatser. Evalueringen tyder på, at et godt skriftligt materiale kan være effektivt til at understøtte videndeling.

 

Oxford Research og KORA

 

Oxford Research har den overordnede projektledelse og er ansvarlig for projektets implementeringsevaluering. Oxford Research bidrager desuden til effektevalueringen og den økonomiske evaluering

 

KORA er ansvarlig for projektets effektevaluering og projektets økonomiske evaluering. Derudover bidrager KORA til implementeringsevalueringen med særligt fokus på Opsporingsmodellen. Du kan læse mere om KORA her.

 

Du kan også læse mere her om midtvejsevalueringen hos Socialstyrelsen.

 

Kontakt Rikke Lynge Storgaard: Tlf 41286001 mail: rls@oxfordresearch.dk

05-12-2016


 • Lærerliv under lup

  Vi har undersøgt hvilke faktorer der har betyning for lærerne

 • Livslang uddannelse

  VEU-ekspertgruppen klar med anbefalinger - Oxford Research har bidraget til under

 • Mobning i kirken

  Præsternes psykiske arbejdsmiljø er forværret, viser ny undersøgelse

 • Sydhavn i udvikling

  Nu rykker bydelen på innvationsdagsordenen

 • Headspace gør gavn

  Det viser ny rapport fra Oxford Research

 • Mental Sundhed

  Evalueringen af satspuljen "Mental Sundhed"

 • Organistkompetencer

  Nutidens kompetencebehov blandt organister

 • Bedre Integration

  Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Maritim vækst

  Mangel på faglærte truer maritim vækst

 • Tidlig Indsats

  Tidlig Indsats - Livslang Effekt

 • Bevægelseskultur

  En ny undersøgelse af folkeskolernes bevægelseskultur

 • Idræt for udsatte

  Idrætstilbud til socialt udsatte mennesker

 • KEEP

  Midtvejsevaluering af KEEP

 • Delebørn

  Oxford Research skal evaluere samtalegrupper for elever.

 • Potentialer ved IKT

  En analyse af erhvervspotentialer forbundet med ikt i Region Midtjylland

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Johan Olivier Secher

 • Digitale borgere

  Har den fællesoffentlige brugertest gjort digitale selvbetjeningsløsninger bedre?

 • Skilsmissegrupper

  Ny indsats i Ballerup Kommune

 • Integration

  Frivillighed og integration går hånd i hånd

 • Bekæmpelse af vold

  National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

 • Når tilsyn anmeldes

  Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer

 • Team Green

  Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

 • Radikalisering

  14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 • Bevægelse i skolen

  Evaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen for Trygfonden og Dansk Skoleidræt

 • Vejledning

  Bedre vejledningsmetoder til folkeskolen

 • Arbejdskraft

  Hvad gør de dygtigste virksomheder?

 • Bymidter under pres

  Oxford Research har udarbejdet et baselinenotat

 • Storrygerpulje

  Midtvejsevaluering af puljen "Forstærket indsats over for storrygere"

 • Grøn omstilling

  Hvordan klarer kommunerne sig på klima-, energi- og transportområdet?

 • Klimatilpasning

  Monitorering af klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen 2016-2018

 • Matchfixing

  Til kamp mod kriminalitet i sport

 • Offshore

  Er efteruddannelsesmulighederne gode nok?

 • Røde Kors

  Røde Kors' frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

 • Collective Impact

  Sociale relationer og det byggede miljø

 • Det er svært!

  Vanens magt er stor.

 • Bymidter under pres

  Dataindsamlingen er i fuld gang

 • Ny efteruddannelse

  Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

 • Bymidter under pres

  Oxford Research evaluerer forsøg med nye metoder til byfornyelse

 • Ligestilling

  Ny rapport om internationale erfaringer med køn og ligestilling i forskning

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Kreative erhverv

  En analyse af erhvervspotentialer i de kreative erhverv i Region Midtjylland

 • Mere fred i naturen

  Gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen til inspiration

 • Parcelhuse

  Fremtidens parcelhuskvarterer - forudsætninger, krav og behov

 • Arbejdsmiljø

  Etablering af arbejdsmiljørådgivningsenhed for folkekirken

 • Sygefravær

  Undesøgelse af inddragelse af sygefravær i APV

 • En attraktiv vare

  Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Ligestilling

  Manglende kønsbalance i forskning kan spænde ben for Danmarks ambitioner

 • Radikalisering

  Ny midtvejsevaluering af indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

 • Folkeskoler

  Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

 • Integration

  DBU inviterer Oxford Research til debat om Fodbold og Integration

 • ”Modelprogram”

  Støtte til velfærdsbyggeri

 • KEEP

  Oxford Research evaluerer KEEP, som er et program målrettet plejefamilier

 • Tidlig Indsats

  Oxford Research evaluerer Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt"

 • Evaluering

  Kultursatsning i Kina 2014/15

 • Integration

  i netværket under civilsamfundet bygger bro

 • Anti-mobbestrategi

  Oxford Research skal evaluere udviklingsprojektet Dropmob

 • Ligestilling

  Oxford Research udvalgt som national korrespondent for EIGE

 • Kriminalforsorgen

  Arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

 • Skolestruktur

  Ny analyse om lærings- og undervisningsmiljø

 • Flexboligordning

  Landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Integrationsindsats

  Civilsamfundet bygger bro i ny strategi

 • Innovation

  Oxford Research evaluerer de danske innovationscentre

Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her