Bedre vejledningsmetoder til folkeskolenOxford Research har i foråret 2016 evalueret det vellykkede udviklingsprojekt Fremtidens Valg og Vejledning, som Region Hovedstaden, UU København, UU Tårnby og UU Øresund står bag. Projektets formål var at udvikle og afprøve nye og bedre vejledningsmetoder til elever i 8. klasse. Metoderne skulle for det første styrke de unges valgkompetencer og for det andet medvirke til, at flere unge får øjnene op for de muligheder, som erhvervsuddannelserne byder på. Dette skal dels resultere i færre omvalg og mindre frafald, dels i at flere får en ungdomsuddannelse, som de realiteten kan bruge til noget. Evalueringen viser, at der gennem projektet er skabt en række brugbare vejledningsværktøjer, som de deltagende lærere og vejledere er meget tilfredse med, og som har skabt gode resultater i de deltagende klasser. Endvidere vurderes værktøjerne at være intuitive og dermed også nemme at gå til for andre, der ikke har været en del af projektet.


Konkret har projektet haft tre forskellige spor, hvori der er blevet udviklet og afprøvet nye former for vejledning:

 

 • Gruppevejledning: Lærere og UU-vejledere har samarbejdet om at afvikle strukturerede forløb med gruppevejledning med det formål at styrke de unges grundlag for at træffe et uddannelsesvalg.
 • Samarbejde med ungdomsuddannelser: Lærere, UU-vejledere og medarbejder på ungdomsuddannelser har arbejdet sammen om integrerede undervisningsforløb, der skal give udskolingseleverne et bedre og mere dybdegående indtryk af de forskellige ungdomsuddannelser.
 • Samarbejde med virksomheder: Lærere, UU-vejledere og virksomheder har arbejdet sammen om undervisningsforløb med afsæt i konkrete virksomheder, der skal give udskolingseleverne et bedre og mere dybdegående indtryk af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og hvad disse kan bruges til i erhvervslivet.

 

Fælles for alle tre forsøg er, at de med forskelligt fokus har gjort vejledningsindsatsen i grundskolen til en mere integreret del af undervisningen.

 

Evalueringen har sat fokus på, hvilke resultater, projektet har skabt og bygger på kvalitative interviews med lærere, UU-vejledere/ledere, repræsentanter fra deltagende ungdomsuddannelsesinstitutioner og fra projektledelsen.

 

Den helt overordnede vurdering af 'Fremtidens valg og vejledning' er yderst positiv. Samtlige interviewede til evalueringen udtrykker stor tilfredshed med projektets fokus på at udvikle og afprøve nye og bedre vejledningsmetoder, hvilket de finder har været både relevant og vigtigt. Som evalueringen viser, er projektet lykkedes rigtigt godt med denne metodeudviklingsdel: Gennem projektet er skabt en række vejledningsværktøjer og - metodikker, som dels har vist sig brugbare for de deltagende lærere og vejledere, dels vurderes at være intuitive og dermed også nemme at gå til for andre.

 

Læs evalueringen HER

 

Læs mere om 'Fremtidens valg og vejledning' og find inspirationsmateriale på UU Københavns hjemmeside: http://www.uu.kk.dk/fremtidens-valg-og-vejledning

16-06-2016


 • Lærerliv under lup

  Vi har undersøgt hvilke faktorer der har betyning for lærerne

 • Livslang uddannelse

  VEU-ekspertgruppen klar med anbefalinger - Oxford Research har bidraget til under

 • Mobning i kirken

  Præsternes psykiske arbejdsmiljø er forværret, viser ny undersøgelse

 • Sydhavn i udvikling

  Nu rykker bydelen på innvationsdagsordenen

 • Headspace gør gavn

  Det viser ny rapport fra Oxford Research

 • Mental Sundhed

  Evalueringen af satspuljen "Mental Sundhed"

 • Organistkompetencer

  Nutidens kompetencebehov blandt organister

 • Bedre Integration

  Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Maritim vækst

  Mangel på faglærte truer maritim vækst

 • Tidlig Indsats

  Tidlig Indsats - Livslang Effekt

 • Bevægelseskultur

  En ny undersøgelse af folkeskolernes bevægelseskultur

 • Idræt for udsatte

  Idrætstilbud til socialt udsatte mennesker

 • KEEP

  Midtvejsevaluering af KEEP

 • Delebørn

  Oxford Research skal evaluere samtalegrupper for elever.

 • Potentialer ved IKT

  En analyse af erhvervspotentialer forbundet med ikt i Region Midtjylland

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Johan Olivier Secher

 • Digitale borgere

  Har den fællesoffentlige brugertest gjort digitale selvbetjeningsløsninger bedre?

 • Skilsmissegrupper

  Ny indsats i Ballerup Kommune

 • Integration

  Frivillighed og integration går hånd i hånd

 • Bekæmpelse af vold

  National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

 • Når tilsyn anmeldes

  Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer

 • Team Green

  Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

 • Radikalisering

  14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 • Bevægelse i skolen

  Evaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen for Trygfonden og Dansk Skoleidræt

 • Vejledning

  Bedre vejledningsmetoder til folkeskolen

 • Arbejdskraft

  Hvad gør de dygtigste virksomheder?

 • Bymidter under pres

  Oxford Research har udarbejdet et baselinenotat

 • Storrygerpulje

  Midtvejsevaluering af puljen "Forstærket indsats over for storrygere"

 • Grøn omstilling

  Hvordan klarer kommunerne sig på klima-, energi- og transportområdet?

 • Klimatilpasning

  Monitorering af klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen 2016-2018

 • Matchfixing

  Til kamp mod kriminalitet i sport

 • Offshore

  Er efteruddannelsesmulighederne gode nok?

 • Røde Kors

  Røde Kors' frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

 • Collective Impact

  Sociale relationer og det byggede miljø

 • Det er svært!

  Vanens magt er stor.

 • Bymidter under pres

  Dataindsamlingen er i fuld gang

 • Ny efteruddannelse

  Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

 • Bymidter under pres

  Oxford Research evaluerer forsøg med nye metoder til byfornyelse

 • Ligestilling

  Ny rapport om internationale erfaringer med køn og ligestilling i forskning

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Kreative erhverv

  En analyse af erhvervspotentialer i de kreative erhverv i Region Midtjylland

 • Mere fred i naturen

  Gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen til inspiration

 • Parcelhuse

  Fremtidens parcelhuskvarterer - forudsætninger, krav og behov

 • Arbejdsmiljø

  Etablering af arbejdsmiljørådgivningsenhed for folkekirken

 • Sygefravær

  Undesøgelse af inddragelse af sygefravær i APV

 • En attraktiv vare

  Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Ligestilling

  Manglende kønsbalance i forskning kan spænde ben for Danmarks ambitioner

 • Radikalisering

  Ny midtvejsevaluering af indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

 • Folkeskoler

  Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

 • Integration

  DBU inviterer Oxford Research til debat om Fodbold og Integration

 • ”Modelprogram”

  Støtte til velfærdsbyggeri

 • KEEP

  Oxford Research evaluerer KEEP, som er et program målrettet plejefamilier

 • Tidlig Indsats

  Oxford Research evaluerer Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt"

 • Evaluering

  Kultursatsning i Kina 2014/15

 • Integration

  i netværket under civilsamfundet bygger bro

 • Anti-mobbestrategi

  Oxford Research skal evaluere udviklingsprojektet Dropmob

 • Ligestilling

  Oxford Research udvalgt som national korrespondent for EIGE

 • Kriminalforsorgen

  Arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

 • Skolestruktur

  Ny analyse om lærings- og undervisningsmiljø

 • Flexboligordning

  Landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Integrationsindsats

  Civilsamfundet bygger bro i ny strategi

 • Innovation

  Oxford Research evaluerer de danske innovationscentre

Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her