Styrket indsats over for storrygereOxford Research evaluerer puljen ”Forstærket indsats over for storrygere” for Sundhedsstyrelsen. Puljen har et todelt fokus. Den ene sætter fokus på at styrke det formaliserede samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital, omkring rygestopindsatsen over for storrygere. Den anden afsøger nye arenaer og målgrupper for rygestopaktiviteter fx på væresteder.


I 2013 lancerede den daværende regering sit sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen". Udspillet indeholder nye initiativer, der på forskellig vis skal styrke borgerperspektivet og forbedre samarbejdet mellem aktørerne i det komplekse sundhedsvæsen. Storrygerpuljen er en del af dette udspil.

Storrygerpuljen består af to puljer; kommunepulje og organisationspulje. Formålet med kommunepuljen er at styrke det formaliserede samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital omkring opsporing, rekruttering og henvisning af storrygere til kommunale rygestoptilbud. Formålet med organisationspuljen er at udvikle og støtte rygestopaktiviteter i andre arenaer, end der hvor de kommunale rygestoptilbud oftest er.

Oxford Research evaluerer puljen i perioden 2014-2018.

 

Midtvejsevalueringen vurderer, hvorvidt kommune - og organisationsprojekterne er på rette vej samt at udpege læringspunkter frem mod puljens afslutning og forankring både via succeshistorier og udfordringer. Evalueringsdesignet er bygget op omkring virkningsevalueringen som evalueringsfaglig tilgang. Der inddrages både kvalitative og kvantitative metoder, kilder og data.

 

Kommunepuljen: Målgruppen i puljen er storrygere, der har røget i mange år, og som primært er fra 50 år og opefter. På tværs af puljen er 40 % af målgruppen i beskæftigelse og 30 % er arbejdsløse, og en stor andel af storrygere, der er ufaglærte eller har en kort uddannelse. Deltagerne gennemfører i højere grad rygestopkurset, end man ser i andre rygestopaktiviteter på landsplan. Ligeledes er der en væsentlig højere stoprate. Dette forklares bla. ved, at der tilbydes gratis rygestopmedicin i Storrygerpuljen. Størstedelen af målgruppen henvender sig selv til det kommunale rygestoptilbud. Der henvises kun i mindre grad storrygere fra almen praksis og hospital. De fleste kommuneprojekter har fået etableret et samarbejde med enten almen praksis og/eller hospital omkring storrygerindsatsen. Dog er det for flere af projekterne svært at få oprettet et formaliserede elektronisk henvisningssamarbejde.

 

Organisationspuljen: Samlet har midtvejsevalueringen vist, at projekterne i organisationspuljen er meget forskellige i forhold til målgruppe, indhold, samarbejdsrelationer og tidligere erfaringer. Projekterne har skabt nye samarbejdsrelationer, hvilket dog har krævet tid og som er gået lettest, hvis samarbejdsaktørerne allerede har rygestopaktiviteter i sine opgaver fx samarbejde mellem 3F og kommune. Projekterne er i fuld gang med at skabe skræddersyede aktiviteter enten i rekrutteringsfasen eller til indhold i rygestopforløbet. Det kan tilføjes, at for de projekter, som retter sig mod rygere med øvrige betydende udfordringer socialt eller i form af handicaps, er der behov for faglig sparring, der kan sætte fokus på røg i kombination med andre tungtvejende udfordringer.

 

Henvendelser eller spørgsmål til evalueringen kan rettes til Senioranalytiker Rikke Lynge Storgaard, mail: rls@oxfordresearch.dk

 

02-05-2016


 • Lærerliv under lup

  Vi har undersøgt hvilke faktorer der har betyning for lærerne

 • Livslang uddannelse

  VEU-ekspertgruppen klar med anbefalinger - Oxford Research har bidraget til under

 • Mobning i kirken

  Præsternes psykiske arbejdsmiljø er forværret, viser ny undersøgelse

 • Sydhavn i udvikling

  Nu rykker bydelen på innvationsdagsordenen

 • Headspace gør gavn

  Det viser ny rapport fra Oxford Research

 • Mental Sundhed

  Evalueringen af satspuljen "Mental Sundhed"

 • Organistkompetencer

  Nutidens kompetencebehov blandt organister

 • Bedre Integration

  Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Maritim vækst

  Mangel på faglærte truer maritim vækst

 • Tidlig Indsats

  Tidlig Indsats - Livslang Effekt

 • Bevægelseskultur

  En ny undersøgelse af folkeskolernes bevægelseskultur

 • Idræt for udsatte

  Idrætstilbud til socialt udsatte mennesker

 • KEEP

  Midtvejsevaluering af KEEP

 • Delebørn

  Oxford Research skal evaluere samtalegrupper for elever.

 • Potentialer ved IKT

  En analyse af erhvervspotentialer forbundet med ikt i Region Midtjylland

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Johan Olivier Secher

 • Digitale borgere

  Har den fællesoffentlige brugertest gjort digitale selvbetjeningsløsninger bedre?

 • Skilsmissegrupper

  Ny indsats i Ballerup Kommune

 • Integration

  Frivillighed og integration går hånd i hånd

 • Bekæmpelse af vold

  National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

 • Når tilsyn anmeldes

  Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer

 • Team Green

  Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

 • Radikalisering

  14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 • Bevægelse i skolen

  Evaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen for Trygfonden og Dansk Skoleidræt

 • Vejledning

  Bedre vejledningsmetoder til folkeskolen

 • Arbejdskraft

  Hvad gør de dygtigste virksomheder?

 • Bymidter under pres

  Oxford Research har udarbejdet et baselinenotat

 • Storrygerpulje

  Midtvejsevaluering af puljen "Forstærket indsats over for storrygere"

 • Grøn omstilling

  Hvordan klarer kommunerne sig på klima-, energi- og transportområdet?

 • Klimatilpasning

  Monitorering af klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen 2016-2018

 • Matchfixing

  Til kamp mod kriminalitet i sport

 • Offshore

  Er efteruddannelsesmulighederne gode nok?

 • Røde Kors

  Røde Kors' frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

 • Collective Impact

  Sociale relationer og det byggede miljø

 • Det er svært!

  Vanens magt er stor.

 • Bymidter under pres

  Dataindsamlingen er i fuld gang

 • Ny efteruddannelse

  Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

 • Bymidter under pres

  Oxford Research evaluerer forsøg med nye metoder til byfornyelse

 • Ligestilling

  Ny rapport om internationale erfaringer med køn og ligestilling i forskning

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Kreative erhverv

  En analyse af erhvervspotentialer i de kreative erhverv i Region Midtjylland

 • Mere fred i naturen

  Gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen til inspiration

 • Parcelhuse

  Fremtidens parcelhuskvarterer - forudsætninger, krav og behov

 • Arbejdsmiljø

  Etablering af arbejdsmiljørådgivningsenhed for folkekirken

 • Sygefravær

  Undesøgelse af inddragelse af sygefravær i APV

 • En attraktiv vare

  Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Ligestilling

  Manglende kønsbalance i forskning kan spænde ben for Danmarks ambitioner

 • Radikalisering

  Ny midtvejsevaluering af indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

 • Folkeskoler

  Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

 • Integration

  DBU inviterer Oxford Research til debat om Fodbold og Integration

 • ”Modelprogram”

  Støtte til velfærdsbyggeri

 • KEEP

  Oxford Research evaluerer KEEP, som er et program målrettet plejefamilier

 • Tidlig Indsats

  Oxford Research evaluerer Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt"

 • Evaluering

  Kultursatsning i Kina 2014/15

 • Integration

  i netværket under civilsamfundet bygger bro

 • Anti-mobbestrategi

  Oxford Research skal evaluere udviklingsprojektet Dropmob

 • Ligestilling

  Oxford Research udvalgt som national korrespondent for EIGE

 • Kriminalforsorgen

  Arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

 • Skolestruktur

  Ny analyse om lærings- og undervisningsmiljø

 • Flexboligordning

  Landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Integrationsindsats

  Civilsamfundet bygger bro i ny strategi

 • Innovation

  Oxford Research evaluerer de danske innovationscentre

Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her