Fordele og ulemper ved en todelt skolestrukturOxford Research har netop gennemført en undersøgelse af fordele og ulemper ved at opdele eksisterende folkeskoler i grundskoler med elever indtil 6. klasse og overbygningsskoler med elever fra 7.-10. klasse for Faaborg-Midtfyn Kommune. Analysen viser, at andre kommuner stort set kun har positive erfaringer med lignende todelte skolestrukturer.


De kommuner og skoler, der indgår i undersøgelsen, giver alle udtryk for, at:

 

 • Den nye struktur har højnet kvaliteten i undervisningstilbuddet til både grundskole- og overbygningselever i og med at der opnås en større fokusering på de respektive aldersgrupper med mulighed for at målrette både det faglige indhold og de fysiske rammer til den elevgruppe, der er på skolen.

 

 • Den større volumen på hvert klassetrin medfører, at det er lettere at skabe et bredt tilbud af valgmuligheder i form af linjer, spor, valgfag eller forskellige faglige læringsrum, hvilket både kan modvirke skoletræthed og skabe større motivation i udskolingen. I det hele taget er skoleskiftet efter 6. klasse ofte et godt tidspunkt i forhold til at lade eleverne "starte på en frisk" med nye lærere og kammerater.

 

 • Det ofte bliver lettere at etablere frugtbare samarbejdsrelationer med de omkringliggende ungdomsuddannelser, fordi man som skole stor med mange overbygningselever er en mere interessant samarbejdspartner end en mindre skole med et eller to spor.

 

 • De nye strukturer skaber bedre sparringsmuligheder for lærerne, ikke mindst i smalle fag som tysk, fysik og geografi, hvilket har løftet den faglige tilgang og skabt en større energi omkring alle fag. Opdelingen har desuden øget skolernes fokus på den tilgang, de har til eleverne og deraf et anderledes forhold mellem elever og lærere, som eleverne trives med, og som appellerer til nogle andre lærertyper, bl.a. lærere der traditionelt ville vælge at arbejde på en efterskole.

 

Analysen opridser samtidig også en række opmærksomhedspunkter, som man bør have som kommune, der overvejer at gennemføre en lignende skolestrukturændring. Det gælder eksempelvis vigtigheden af at skabe sammenhæng mellem grundskole- og overbygning, fællesskab på tværs af alder, fleksibilitet i lærer- og pædagogstaben samt forældreengagement, ligesom det er vigtigt at være opmærksom på ændrede infrastrukturelle forhold.

 

Undersøgelsen, der også er offentliggjort på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside, kan downloades via dette link: Analyse af skolestruktur

 

En oversigt over de skoler, der indgår i undersøgelsen, findes her: Oversigt over skoler

08-04-2015


 • Lærerliv under lup

  Vi har undersøgt hvilke faktorer der har betyning for lærerne

 • Livslang uddannelse

  VEU-ekspertgruppen klar med anbefalinger - Oxford Research har bidraget til under

 • Mobning i kirken

  Præsternes psykiske arbejdsmiljø er forværret, viser ny undersøgelse

 • Sydhavn i udvikling

  Nu rykker bydelen på innvationsdagsordenen

 • Headspace gør gavn

  Det viser ny rapport fra Oxford Research

 • Mental Sundhed

  Evalueringen af satspuljen "Mental Sundhed"

 • Organistkompetencer

  Nutidens kompetencebehov blandt organister

 • Bedre Integration

  Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Maritim vækst

  Mangel på faglærte truer maritim vækst

 • Tidlig Indsats

  Tidlig Indsats - Livslang Effekt

 • Bevægelseskultur

  En ny undersøgelse af folkeskolernes bevægelseskultur

 • Idræt for udsatte

  Idrætstilbud til socialt udsatte mennesker

 • KEEP

  Midtvejsevaluering af KEEP

 • Delebørn

  Oxford Research skal evaluere samtalegrupper for elever.

 • Potentialer ved IKT

  En analyse af erhvervspotentialer forbundet med ikt i Region Midtjylland

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Johan Olivier Secher

 • Digitale borgere

  Har den fællesoffentlige brugertest gjort digitale selvbetjeningsløsninger bedre?

 • Skilsmissegrupper

  Ny indsats i Ballerup Kommune

 • Integration

  Frivillighed og integration går hånd i hånd

 • Bekæmpelse af vold

  National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

 • Når tilsyn anmeldes

  Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer

 • Team Green

  Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

 • Radikalisering

  14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 • Bevægelse i skolen

  Evaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen for Trygfonden og Dansk Skoleidræt

 • Vejledning

  Bedre vejledningsmetoder til folkeskolen

 • Arbejdskraft

  Hvad gør de dygtigste virksomheder?

 • Bymidter under pres

  Oxford Research har udarbejdet et baselinenotat

 • Storrygerpulje

  Midtvejsevaluering af puljen "Forstærket indsats over for storrygere"

 • Grøn omstilling

  Hvordan klarer kommunerne sig på klima-, energi- og transportområdet?

 • Klimatilpasning

  Monitorering af klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen 2016-2018

 • Matchfixing

  Til kamp mod kriminalitet i sport

 • Offshore

  Er efteruddannelsesmulighederne gode nok?

 • Røde Kors

  Røde Kors' frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

 • Collective Impact

  Sociale relationer og det byggede miljø

 • Det er svært!

  Vanens magt er stor.

 • Bymidter under pres

  Dataindsamlingen er i fuld gang

 • Ny efteruddannelse

  Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

 • Bymidter under pres

  Oxford Research evaluerer forsøg med nye metoder til byfornyelse

 • Ligestilling

  Ny rapport om internationale erfaringer med køn og ligestilling i forskning

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Kreative erhverv

  En analyse af erhvervspotentialer i de kreative erhverv i Region Midtjylland

 • Mere fred i naturen

  Gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen til inspiration

 • Parcelhuse

  Fremtidens parcelhuskvarterer - forudsætninger, krav og behov

 • Arbejdsmiljø

  Etablering af arbejdsmiljørådgivningsenhed for folkekirken

 • Sygefravær

  Undesøgelse af inddragelse af sygefravær i APV

 • En attraktiv vare

  Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Ligestilling

  Manglende kønsbalance i forskning kan spænde ben for Danmarks ambitioner

 • Radikalisering

  Ny midtvejsevaluering af indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

 • Folkeskoler

  Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

 • Integration

  DBU inviterer Oxford Research til debat om Fodbold og Integration

 • ”Modelprogram”

  Støtte til velfærdsbyggeri

 • KEEP

  Oxford Research evaluerer KEEP, som er et program målrettet plejefamilier

 • Tidlig Indsats

  Oxford Research evaluerer Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt"

 • Evaluering

  Kultursatsning i Kina 2014/15

 • Integration

  i netværket under civilsamfundet bygger bro

 • Anti-mobbestrategi

  Oxford Research skal evaluere udviklingsprojektet Dropmob

 • Ligestilling

  Oxford Research udvalgt som national korrespondent for EIGE

 • Kriminalforsorgen

  Arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

 • Skolestruktur

  Ny analyse om lærings- og undervisningsmiljø

 • Flexboligordning

  Landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Integrationsindsats

  Civilsamfundet bygger bro i ny strategi

 • Innovation

  Oxford Research evaluerer de danske innovationscentre

Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her